Những loài mối nguy hiểm nhất

Trong tổng số 360 loài mối đã được thống kê mô tả , 1 loài mối gỗ khô và 6 loài mối ngầm được xác định là đối tượng gây hại nguy hiểm, bao gồm Cryptotermes domesticus, Coptotermes formosanus, Reticulitermes flaviceps, R. chinensis, R. speratus, Odontotermes formosanusMacrotermes barneyi. Đặc biệt, 2 loài O. formosanusM. barneyi thường làm tổ trong thân đê đập gây ra sự cố sụt lún, thẩm lậu của công trình, trong khi các loài còn lại chủ yếu gây hại các cấu kiện gỗ.

bay moi exterra 2Do truyền thống sử dụng gỗ trang trí trong các nhà dân mà nguy cơ gây hại từ mối ngày càng cao. Qua khảo sát, khu dân cư tìm thấy mối chiếm khoảng 40% tổng khu vực thuộc đất liền và từ 30- 90% các toà nhà được điều tra ở gần sông là bị mối tấn công. Thiệt hại kinh tế do mối gây ra ước tính lên tới 317- 397 triệu USD) trong năm 2004.

THÔNG TÍN PEST CONTROL