Post Tagged with: "au trung ruoi"

Vòng đời của ruồi

Vòng đời của ruồi

December 19, 2014 at 3:33 pm

Vòng đời của ruồi bao gồm: trứng, ấu trùng (còn gọi là giòi), nhộng và trưởng thành (có cánh). Thức ăn cho những con ấu trùng khác với khi chúng trưởng thành. Ví dụ như ấu trùng muỗi sống trong nước và ăn các mảnh vụn trong khi muỗi đựcRead More