Post Tagged with: "ba diet moi"

Kỹ thuật thi công xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

Kỹ thuật thi công xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

December 19, 2014 at 4:37 pm

Kỹ thuật xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng 1. Diệt mối gỗ khô trong gỗ           Tìm lỗ có phân mối đùn ra (dạng hạt cải), dùng kim tiêm phun thuốc diệt mối Lenfos 1% vào trong lỗ ở cao trên lỗ đùn phân. MỗiRead More

Kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập

Kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập

December 19, 2014 at 4:33 pm

Các kỹ thuật xử lý mối hại đê, đập Kỹ thuật xử lý mối bằng biện pháp khoan phụt – Xử lý tổ mối ở nền đê, đập trước khi xây dựng,  theo 9.2.1 TCVN 8479 : 2010. – Xử lý tổ mối ở môi trường xung quanh nền đê,Read More

Kỹ thuật sử dụng thuốc diệt mối

Kỹ thuật sử dụng thuốc diệt mối

December 19, 2014 at 4:07 pm

Nguyên tắc sử dụng thuốc diệt mối: đúng đối tượng, đúng nồng độ và đứng liều lượng, đúng cách. 1. Nguyên tắc sử dụng thuốc: Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng đối tượng, đúng nồng độ và đứng liều lượng, đúng cách. Bảng 1. Các loại thuốc dùngRead More