Post Tagged with: "ban thuoc diet gian"

Bả diệt gián Cleanbait Power

Bả diệt gián Cleanbait Power

August 20, 2015 at 5:11 pm

Bả diệt gián Cleanbait Power Thành phần: Hydramethylnon……….2% Công dụng: Cleanbait Power đã được Bộ Y tế chứng nhận. Chuyên dùng để diệt Gián Đức ( loại gián nhỏ xíu mà các loại thuốc diệt gián khác rất khó tiêu diệt chúng triệt để) ới công thức đặc biệt loạiRead More