Post Tagged with: "Cockroach Bait"

Bả diệt gián Optigard CB (Cockroach Bait)

Bả diệt gián Optigard CB (Cockroach Bait)

August 20, 2015 at 5:09 pm

Bả diệt gián Optigard CB (Cockroach Bait) Xuất xứ: Syngenta – Thụy Sỹ Hoạt chất: Emamectin Benzoate thuoc diet gian Đặc tính: Phổ diệt rộng kiểm soát được nhiều loài gián bao gồm: Gián Đức, Gián Mỹ,Gián Phương đông, Gián thông thường và cả những giống có khuynh hướng khôngRead More