Post Tagged with: "Diệt mối Odontotermes hananensis"

Kỹ thuật thi công xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

Kỹ thuật thi công xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

December 19, 2014 at 4:37 pm

Kỹ thuật xử lý mối cho công trình xây dựng đang sử dụng 1. Diệt mối gỗ khô trong gỗ           Tìm lỗ có phân mối đùn ra (dạng hạt cải), dùng kim tiêm phun thuốc diệt mối Lenfos 1% vào trong lỗ ở cao trên lỗ đùn phân. MỗiRead More