Post Tagged with: "gian duc"

Vòng đời của gián

Vòng đời của gián

December 19, 2014 at 3:51 pm

Gián đã tồn tại hơn 300 triệu năm. Hình dạng gián ngày nay giống với gián hóa thạch cổ ở đặc điểm thân hình oval và dẹt với chân và râu dài. Nhu cầu của loài gián ngày nay cũng giống như tổ tiên của chúng, đều ưa thích môiRead More