Post Tagged with: "Map Sedan 48 EC"

Thuốc diệt mối Map Sedan 48 EC

Thuốc diệt mối Map Sedan 48 EC

December 19, 2014 at 2:58 pm

Thuốc diệt mối cho công trình xây dựng Map Sedan 48 EC Công dụng: Map Sedan 48 EC là thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ, thuộc nhóm có tác dụng tiếp xúc. Map Sedan 48 EC dùng để trừ mối gây hại trong các công trình xây dựngRead More