Post Tagged with: "may phun diet moi"

Máy phun thuốc diệt mối Ant Bear 2550

Máy phun thuốc diệt mối Ant Bear 2550

December 18, 2014 at 6:30 am

Máy phun thuốc diệt mối, kiến Ant Bear 2550 Model: 2550 Hãng sản xuất: Curtis Dyna-Fog Công dụng: Máy phun diệt tổ mối, tổ kiến Ant Bear 2550 là một là một sáng chế của tập đoàn Dyana Fog (Mỹ).  Với cấu trúc đặc biệt, Máy phun diệt tổ mối, tổ kiếnRead More