Post Tagged with: "noi ban hop nhu moi"

Hộp nhử mối

Hộp nhử mối

December 19, 2014 at 2:49 pm

Hộp nhử mối gồm các miếng gỗ thông có tẩm chất dẫn dụ để nhử mối thợ xuất hiện nhiều, tập trung. Sau khi một lượng mối lớn tập trung trong hộp thì phun một lớp thuốc PMC 90 dạng bột vào những con mối – với loại thuốc đặcRead More