Post Tagged with: "thuốc diệt mối Termifos 500EC"

Thuốc diệt mối Termifos 500EC

Thuốc diệt mối Termifos 500EC

December 19, 2014 at 2:50 pm

Thuốc diệt mối Termifos 500EC Thành phần: Chlorpyrifos Ethyl …500g/l Công dụng: Termifos 500EC là thuốc trừ mối, có tác độc tiếp xúc và vị độc. Thuốc được đăng ký trừ mối hại công trình xây dựng : nhà cửa, văn phòng, thư viện, đền chùa, kho tàng, xử lýRead More