Post Tagged with: "vong doi cua kien"

Vòng đời của kiến

Vòng đời của kiến

December 19, 2014 at 3:56 pm

Vòng đời của một tổ kiến được chia thành 3 giai đoạn (Oster và Wilson, 1978). Bắt đầu bằng quá trình bay giao hoan, những kiến cái sinh sản tách khỏi tổ mà chúng được nuôi trong đó, rời khỏi kiến chúa và chị em chúng (có thể là kiếnRead More